Beskrivning

Sv. lang ’lång’.

Äldre belägg

Långfors 1811

Andra språk

Finska: Lankoski

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.