Beskrivning

Fi. Pukkila. Av fi. pukki ’bock’ som tillnamn. Enligt Saxén skrivs samma namn Rebocka o. likn. 1470. Han betraktar det som ett tillnamn, utgående från ett lågtyskt ord med betydelsen ’råbock’ (1905:44).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Buchila 1550

Andra språk

Finska: Pukkila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.