Äldre belägg

Öster Hirvekoske 1544

Se även

Hirvikoski Pyttis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.