Beskrivning

Ordet stock kan i ortnamn syfta på många olika realiteter. Här kan det vara fråga t.ex. om anordningar för laxfiske eller om en stockbro över till Munkholmen som ligger mitt i älven. Granlund 1956:121 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Stock fåårssz grd

Stokfors

Ståckffårss

Ståckfors 1555

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.