Beskrivning

Abborfors omfattade på 1400-talet området kring mynningen av Kymmene älvs västra gren. På 1540-talet nämndes Stor- och Lillabborfors på var sin sida om älven. Namnet ser genomskinligt ut, men om fl. verkligen är fisknamnet abborre, ter sig forsens namn tämligen ovanligt, om än inte unikt; samma namn uppträder också i Lappträsk och Kyrkslätt men de kan vara uppkallelsenamn. Man har också prövat andra möjligheter, främst utgående från forsen Ankapurha i Anjala vid samma älv. Sl. purha ’(skummande) fors, vattenfall’ skulle kunna ge bor i sv., men längre kommer man knappast.

Äldre belägg

Abborafors 1357

Abborafors 1422

Abborfors 1438

Abborfors 1442

Abbora fors 1438

Ööster Aaborforsby

Aborsby

Aborforsby 1455

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.