Beskrivning

Enligt Karsten ännu 1810 ett hemman i Tjöck, som då var en by i Lappfjärd, men i 1917 års mantalslängd by i samma socken. Enligt Karsten kallas byn vanligen Penik, vilket han härleder från ett *Pieni-joki ’Lillån’ (1923:17). Men Krokbäcken som tangerar byn heter på finska Peninluoma och rinner från Penijärvi i Teuva, genom Peninneva och mynnar ut i Tjöck å. En av gårdarna i byn heter Peni. Väster om Penijärvi finns mossen Iso-Peni. Bakom alla dessa ligger möjligen ett personnamn Peni, av Benedictus (Benjamin?) eventuellt med varianten Penikka. Uusi suomalainen nimikirja: Peni.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lappfjärd (historisk kommun)

Se även

Tjöck Tjöck

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.