Beskrivning

Det finns olika tolkningar till namnet: ’Den tjocka, d.v.s. vida eller trögflytande ån’ (Karsten 1923:18). Snarare är det fråga om ett personnamn utan sl., som har blivit ortnamn. Den fi. formen Tiukka bygger antagligen på den svenska. Samhörigt med Tjöck är väl också grannsocknens namn Teuva. Ett finskt *Teukku eller dylikt ytterst av Teodoros, Teophilos som också har gett fi. Teuvo, ingår väl också i bynamnet Teukkula i Kiikka, Satakunta. En tryckförskjutning av samma typ som Teuk > Tjöck har skett även i Kvevlax, Kvikant m.fl. Huldén 1981:13 f.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1981b: Jeppo, Lappo, Keppo och andra österbottniska ortnamn på personnamnsgrund. I: Budkavlen 60, s. 5–20.

Bebyggelsenamn i Tjöck (historisk kommun)

Äldre belägg

Tobbe de Tinka 1303 (för Tiuka? Karsten)

Tiocko

Tyocko 1546

Tiokkoo 1553

Tiockio 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.