Beskrivning

Flera namn med sl. mark ’utmark, skog, utäga’ har personnamnsförled. En antaglig tolkning är därför att namnet innehåller genitiv av mansnamnet Dagher, som visserligen inte är särskilt vanligt, men belagt bl.a. i Småland och Norrbotten på 1500-t. Thors 1959:25.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Lappfjärd (historisk kommun)

Äldre belägg

Daxmarck 1546

Daxmarch 1553

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.