Beskrivning

Säkert inte ett *Buskmark, som fått b > p på grund av finskt inflytande som Karsten föreslår (1923:20). Fl. är troligen ett personnamn Puska, som har förekommit i södra Österbotten och Satakunta. Detta i sin tur kan gå tillbaka på sv. buske, dial. båska, men är kanske ett vandrande tillnamn av kontinentaleuropeiskt ursprung. Uusi suomalainen nimikirja. Närmare under Buskböle, Jomala. Möjligen återgår ändelsen -on på äldre -om.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Tjöck (historisk kommun)

Äldre belägg

Poskmark 1546

Posmark 1552

Poskämarch 1553

Poskemarch 1554

Se även

Buskböle Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.