Beskrivning

Fl. Lapp- åsyftar i många fall, om än säkert inte alltid, att lappar vistats på platsen. Man kom inifrån landet ut till kusten säsongvis, och i många fall blev det upphovet till fast bosättning.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Bebyggelsenamn i Lappfjärd (historisk kommun)

Äldre belägg

Michæl de Lappafærd 1303

Lappfierd 1442

Lappafierd-(h)aby 1492 – 1494

Lappfiell soken 1508

Lappefierdin 1514

Lapferby 1546

Lappfierd 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.