Beskrivning

Fl. har antagits vara folkslagsnamnet lapp, som synes ingå i många andra namn längs älven från Lappajärvi till kusten, såsom Lappfjärden och Lappnäset i närheten av Pedersöre kyrka, Lappstranden och Lappstråkan i Överlappfors. Den sistnämnda byn bildades i början av 1800-talet av hemman i Lappfors.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Äldre belägg

Lappfårsby 1608

Lappforse 1661

Lappforsby 1712

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.