Beskrivning

By i Pedersöre under 1600- och 1700-talen. Den torde motsvara nuvarande Bäckby, en del av Ytteresse, vari bl.a. hemmanet Mattbäck. Fl. är sannolikt mansnamnet Mats, dial. Matt. I närheten ligger hemmanet Mattfolk. Ett träsk i Överesse heter Matträsket. Karsten tänker sig att detta gett namn åt bäcken (och byn) och att fl. är ordet mat. Karsten 1921:158.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Äldre belägg

Matbeck 1699

Mattbäck 1725

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.