Beskrivning

Mattbäcken uppträder under 1700-t. som bynamn i Pedersöre. Det motsvarar sannolikt hemmanet Mattbäck i Esse, i nuvarande Bäckby. Fl. antagligen en form av mansnamnet Mats, dial. Matt.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.