Se även

Lappfors Esse

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.