Beskrivning

Namnet är säkerligen sekundärt till Vetil, socken högre upp längs älven. Skrivningen 1548 motsvarar ett Lill-.

Bebyggelsenamn i Nedervetil (historisk kommun)

Äldre belägg

Lisle Wettele by 1547

Nijder Wetell 1571

Se även

Vetil Vetil

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.