Beskrivning

Fi. *Korte(s)järvi ’Fräkensjön’. Karsten 1923:219. Formen med -s t.ex. i det närliggande Kortesjärvi är sydösterbottnisk. Tidigare har -s motsvarats av ett -h, som skulle ha fallit i svensk dialekt liksom föregående vokal.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Terjärv (historisk kommun)

Äldre belägg

Korttejerff 1650

Kårtjärf 1699

Andra språk

Finska: Korte(s)järvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.