Beskrivning

Sl. är meri ’hav’, fl. kan vara ett namn eller en del av ett namn på en ort vars invånare kommit hit ut säsongvis eller mer varaktigt. Sådana orters namn står ofta som sl., med fl. Meri- (Merikart, Merikarvia o.s.v.), men motsatsen är knappast otänkbar. Person- och ortnamn av typen Härkä(lä) finns i Satakunta, bl.a. i Tyrvis. De innehåller ett gammalt finskt personnamn Härkä, identiskt med härkä ’tjur’. Uusi suomalainen nimikirja: Härkönen.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lappfjärd (historisk kommun)

Äldre belägg

Hercmär 1546

Herkmer 1552

Härchemerij 1553

Härckemär 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.