Beskrivning

Nu Ala- och Ylihärmä. Orten hette tidigast Naarasluoma, medan Härmä var namnet på ett hemman. Hemmansnamnet kom småningom att ersätta det äldre namnet. Härmä är en finsk form av mansnamnet Herman. Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Härmä (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Kauhava (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.