Beskrivning

Oberoende av om namnet tolkas som svenskt eller finskt blir innebörden densamma: sv. pörte (lån från fi. pirtti) och nor ’smalt sund’ eller fi. pirtti och nuora, nuoro (lån från sv. nor) ’långt, trångt sund’. Granlund 1956:131, (Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Pyrthonore 1422

Pörtenor 1541

Pörtenorby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.