Beskrivning

Från fi. pirtti ’pörte, rökstuga, skorstenslöst hus’. Ortens finska namn är Pirttikylä. Det har antagligen funnits flera pörten i denna utmark, som fram till 1500-t. tillhörde Laihela sn. Härigenom förklaras antagligen den plurala dativformen på -om. Enligt en tradition som återges av Karsten har det vid Närpesåns och Lillåns sammanflöde funnits ett pörte som gett upphov till namnet (1923:62). En annan bakgrund har bebyggelsenamn med samma ändelse i östra Nyland.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Pörtom (historisk kommun)

Äldre belägg

Pörttom

Pörteby

Pijrtom 1558

Pijrtthom 1571

Andra språk

Finska: Pirttikylä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.