Beskrivning

Klaresund har varit kyrkoherdebolets namn. Man kan hålla med Ahlbäck om att det verkar vara tämligen ungt. Ahlbäck 1974b:108. Men enligt Nordlunds framställning har det bildats redan på medeltiden. Att döma av skrivningar som Claræsund, anförda (utan årtal) av Nordlund (1928:242), kunde fl. vara helgonnamnet Clara.

Källor

Nordlund, K.I., 1928: Blad ur Närpes historia. I. Vasa.

Ahlbäck, Olav, 1974b: Ortnamn i Närpes. I: Närpes i går och i dag, s. 95–125. Åbo.

Äldre belägg

Klarasund 1774

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.