Beskrivning

Namntypen med sl. mark anses ha införts via Satakunta från Östsverige. Thors 1953:24. Yttermark hör samman med Övermark, den by som ligger något längre från kusten och närmast norrom Yttermark vid Närpes å. Byn har i sen tid delats i Väster och Öster Yttermark.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Äldre belägg

Yttermark 1443

Yttermarck 1546

Se även

Övermark Övermark

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.