Beskrivning

Fl. anger att byn ligger högre uppströms vid Närpes å än Yttermark. Övermark var särskild kommun från 1891 (K.V. Åkerblom 1947:334), men hör sedan 1973 åter till Närpes.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Källor

Åkerblom, K.V., 1947: Övermarks historia. Vasa.

Bebyggelsenamn i Övermark (historisk kommun)

Äldre belägg

Öfuermarck 1546

Öffwermarch 1553

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.