Beskrivning

Överträsk avser bebyggelsen söder och öster om insjön Hinjärv. Bebyggelsen uppkom genom nybyggen på 1700-t. Ett par av hemmanen har hört till Korsnäs. Namnet har antagits syfta på ”byn ovanför träsket”, d.v.s. längre inåt landet från kusten betraktat. Ahlbäck 1981:83.

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Källor

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Bebyggelsenamn i Övermark (historisk kommun)

Äldre belägg

Öfverträsk 1805

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.