Beskrivning

Kjulo har antagits återgå på ett nordiskt personnamn ,*Keuli > Kjule, belagt på runstenar, dock ytterst sällsynt och härlett ur ortnamn. Saxén 1905:170. Jfr Kjulböle i Snappertuna, vars fl. måhända utgår från ett *Kivelä-. Fi. Köyliö är sannolikt en sekundär bildning. Men flera andra förslag har framställts. Suomalainen paikannimikirja och flera finska forskare anser att namnet från början är finskt och ger paralleller. Waldenström utgår från en urnordisk form av ordet köl med avseende på formen hos en ö (2005).

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Waldenström, Stellan, 2005: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung? Namn och Bygd 93, s. 17–36.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Kjulo

Äldre belägg

Kiulo

Kiulæ 1392

Kiwla 1420

Kyula 1458

Kijula 1540

Keule 1556

Kiwlå fierdungh 1571

Andra språk

Finska: Köyliö

Se även

Kjulböle Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.