Beskrivning

Mogenpört antas återgå på ett finskt *Muonanpirtti eller *Muoninpirtti och har kanske varit namn på en utmarksbostad. Ordet pirtti betecknar ’bastu, rökpörte’. Fl. är sannolikt ett personnamn, en kortform av Salomon (Filemon) (Ritva Liisa Pitkänen), Uusi suomalainen nimikirja: Muoni.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Monapyrtha

Monapyrthe 1422

Monepyrthe 1455

Monepört

Månpört 1571

Mogenpörtt 1574

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.