Beskrivning

Helsinge innehåller ursprungsbeteckningen helsing(e)’person från Hälsingland’, eventuellt som tillnamn. Formen på -a är en genitiv. Liknande namn finns på flera ställen, bl.a. sockennamnet Helsinge i Nyland.

Namnelement

hälsing Flera bynamn har fl. Hälsing-, t.ex. Helsinge < Helsingå. Det har förts en längre diskussion om namnen. Men den allmänna uppfattningen är att de innehåller en personbeteckning fsv. helsinger eller helsingi ’person från Hälsingland’. Denna har traderats även som gårdsnamn och tillnamn. Utförlig diskussion hos Granlund 1956:13 ff. Utom Helsingby m.fl. finns det ganska många andra s.k. särnamn i Finland: Dalkarby, Gesterby, Önningby. Till gruppen kan på sätt och vis även föras namn på Finn-, Lapp-, i varje fall en del av dem.

Äldre belägg

Helsingaby 1386

Hælsingaby 1444

Helsingh 1696

Andra språk

Finska: Helsinki

Se även

Helsinge Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.