hälsing

Flera bynamn har fl. Hälsing-, t.ex. Helsinge < Helsingå. Det har förts en längre diskussion om namnen. Men den allmänna uppfattningen är att de innehåller en personbeteckning fsv. helsinger eller helsingi ’person från Hälsingland’. Denna har traderats även som gårdsnamn och tillnamn. Utförlig diskussion hos Granlund 1956:13 ff. Utom Helsingby m.fl. finns det ganska många andra s.k. särnamn i Finland: Dalkarby, Gesterby, Önningby. Till gruppen kan på sätt och vis även föras namn på Finn-, Lapp-, i varje fall en del av dem.

Förekomster

Åland

Jomala: Önningby

Egentliga Finland

Tövsala: Helsinge

Nyland

Helsinge: Helsinge Helsingfors: Helsingfors Pernå: Helsingby

Österbotten

Korsholm: Helsingby , Norra Helsingby , Södra Helsingby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.