Beskrivning

Hitis hör samman med de finska hiisi-namnen, som åsyftar gamla kultplatser. Hitis gård ligger på en hög sandås på vars krön finns stenhögar, möjligen gravar (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Äldre belägg

Hides 1447 *

Hijdis 1508

Hiidis 1516

Hittis 1651 jb

Hitis 1805 jb

Andra språk

Finska: Hiittinen

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.