-s

Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Förekomster

Åland

Hammarland: Sålis Saltvik: Sålis

Åboland

Hitis: Hitis Houtskär: Hyppeis , Järvis , Kittuis Korpo: Änkis , Kärvois , Kopois , Retais Nagu: Druckis , Kirjais , Kivis , Mielis , Packais , Poutuis , Risis , Såris Pargas: Hoggais , Killais , Lampis , Muddais , Såris , Seivis , Tojois , Vallis , Vannais Västanfjärd: Finsjö

Egentliga Finland

Askais: Askais Bjärnå: Muddais , Saris Gustavs: Gunnarais Karinais: Karinais Karuna: Kärkis Patis: Patis Pikis: Pikis Rimito: Pakinais , Pavais , Ruotsalais S:t Karins: Littois Sagu: Koskis , Lämmis , Paddais , Västis Åbo: Kuppis

Nyland

Askola: Jerps , Kortis Borgnäs: Halkis Borgå: Huktis , Kuris , Tarkis Esbo: Niemis Karis: Karis Kyrkslätt: Edis , Koskis , Vittkars Lojo: Hietais , Hitis , Koskis , Kusis , Lylyis Mäntsälä: Nummis , Saris , Soukis Nummis: Elpis , Nummis Nurmijärvi: Korpis Pyttis: Kuppis , Malms , Pyttis , Storkuppis , Västerkuppis Sibbo: Paipis Sjundeå: Aiskos , Bäcks , Harvs , Kockis Tenala: Koskis Vichtis: Lahtis , Niemis , Salmis , Selkis , Vichtis

Österbotten

Karleby: Kallis Korsholm: Martois , Veikars Kvevlax: Koskö Närpes: Närpes , Norrnäs Oravais: Oravais Vörå: Miemois , Palvis

Satakunta

Siikais: Siikais Tyrvis: Tyrvis Virdois: Virdois Vittis: Vittis

Karelen

Ilomants: Ilomants Veckelax: Salmis Vederlax: Kattilais

Tavastland

Lahtis: Lahtis Lembois: Lembois

Savolax

Itis: Itis , Klemis

Lappland

Enontekis: Enontekis

Kartan kommer att få svensk text inom kort.