Beskrivning

Byns fi. namn är Saari, 1980 Saaristen kylä. Den sv. formen har liksom i många andra finska namn fått ett avslutande -s. Det har funnits en fl. bildad av rauta ’järn’, antagligen syftande på förekomst av järnmalm eller på roströd färg.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Bebyggelsenamn i Mäntsälä

Äldre belägg

Rautasari

Saris 1539

Rautasarij 1546

Sariis 1560

Saaris 1566

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.