Beskrivning

Utgångsformen är möjligen ett finskt *Selinkää, av samma typ som Hyvinkää/Hyvinge samt Pellinge. Personnamn torde ligga till grund för åtminstone en del av dessa. Släktnamnet Sällinen har förbundits med sv. gesäll (Uusi suomalainen nimikirja).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Mäntsälä

Äldre belägg

Säling 1458 *

Sälingh

Sälingxby 1471

Selingeby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.