Beskrivning

Mäntsälä är ett finskt bebyggelsenamn på -lä bildat av tillnamnet Mensse, som är belagt i trakten. Bröderna Michel och Pawel Mensse omtalas ca 1471. Granlund 1956:44 f. Personnamnet kan vara en kortform av Klemens. Liknande ingår i andra finska bebyggelsenamn. Uusi suomalainen nimikirja: Mensonen, Mentula.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Mäntsälä

Äldre belägg

Mensela

Menselä

Mensilä 1458 *

Mensse 1516 *

Mentzeby 1540

Mense fng 1540

Mentze fng 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.