Beskrivning

Förefaller vara ett tillnamn som blivit bynamn. Saxén 1905:194. Tillnamnet ansluter sig till olika namn på Leini- o. likn. i Satakunta. Bakom en del av namnen ligger lågtyskt lånegods. Uusi suomalainen nimikirja: Leinonen. Ett tyskt tillnamn Klenebergh är belagt bl.a. i Stockholm (Sundqvist 1957:203).

Källor

Sundqvist, Birger, 1957: Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinamnen nach Herkunft und Wohnstätte. Anthroponymica suecana. 3.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kulla (historisk kommun)

Andra språk

Finska: Leineperi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.