Beskrivning

Långstrand är ursprungligt terrängsyftande. Fi. Rantala. Huldén 1984b:69.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Källor

Huldén, Lars, 1984b: Svenska språkminnen i Satakunta. I: Saga och sed 1983, s. 63–78.

Andra språk

Finska: Rantala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.