mor(a)

Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Förekomster

Nyland

Esbo: Morby Ingå: Kettilsmora , Krämars , Stormora Karis: Båtsmora , Bengtsmora , Mora Kyrkslätt: Örmeros

Kartan kommer att få svensk text inom kort.