kil

Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Förekomster

Åland

Jomala: Kila

Åboland

Kimito: Kalkila , Kila

Nyland

Degerby: Rådkila Ekenäs: Kila Esbo: Kilo Ingå: Ålkila , Ingarskila , Rankila Karis: Kila Pojo: Kila Sjundeå: Hummelkila

Satakunta

Påmark: Kilholm

Kartan kommer att få svensk text inom kort.