Beskrivning

En avsöndring från Ytterby. Ordet kil är vanligt i namn på kilformiga odlingar, strandängar och vikar.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Äldre belägg

Kijla 1537

Se även

Ytterby Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.