Beskrivning

Uppkallad efter Kalmar i Småland, i äldre tid skrivet Kalmarne o. likn. (Hellberg 1987 och hänv.). Byn har delats i Västerkalmare och Österkalmare.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Calmara 1431

Kalmarna 1433

Kalmareby 1519

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.