Äldre belägg

Dyurwik 1537

Diuruick 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.