Beskrivning

Numera hemman i Gölby. Antagligen av ordet grind. ”Namnet har säkerligen åsyftat en landsvägsgrind” (Hellberg 1987:178).

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Grind 1571

Se även

Gölby Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.