Beskrivning

Sl. fi. joki ’å’, fl. har härletts från ett loima ’sankmark’ eller dylikt, Suomalainen paikannimikirja.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Loimijoki (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Loimaa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Loimaiockij sockenn 1571

Andra språk

Finska: Loimaa

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.