Beskrivning

Namnet avser, antas det, ursprungligen de nordligare av de öar som har växt ihop till Attulandet. De äldsta beläggen antyder dock, att namnet har samband med odlingen; namn på -böle har ofta personsyftande förled. Möjligen är personbeteckningen i detta fall en variant av ett germanskt personnamn Adde eller Atte. Även likheten med vissa estniska namn har framhållits (Hastu kula, Atten 1257). Pitkänen 1985:277. Vahtola nämner germ. Atto m.fl. (1983:268).

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

attubole 1461 *

atwbol 1463

Attu 1530

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.