Beskrivning

Av diger ’stor’ (se föregående, Degerby, Pargas) och fall ’plats där man fällt skog för svedjebruk’. Byn har enligt uppgift uppgått i Lofsdal.

Namnelement

deger Ett tiotal bynamn har fl. Deger-, motsvarande fsv. digher (kort i) eller degher. Betydelsen är ’stor’. Skrivningen med -e- torde ha sin bakgrund i en stavelseförlängning och ljudövergång i > långt e, speciellt i formen dighra. Skrivformen Deger- har blivit tradition i ortnamn. Fl. Deger-, Diger- är vanlig i naturnamn i Finlands svenskbygder (Valtavuo-Pfeifer 1998).

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Digersal 1540

Dijgerffall 1542

Se även

Degerby Pargas

Lofsdal Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.