deger

Ett tiotal bynamn har fl. Deger-, motsvarande fsv. digher (kort i) eller degher. Betydelsen är ’stor’. Skrivningen med -e- torde ha sin bakgrund i en stavelseförlängning och ljudövergång i > långt e, speciellt i formen dighra. Skrivformen Deger- har blivit tradition i ortnamn. Fl. Deger-, Diger- är vanlig i naturnamn i Finlands svenskbygder (Valtavuo-Pfeifer 1998).

Förekomster

Åland

Föglö: Degerby

Åboland

Kimito: Degerdal Pargas: Degerby , Degerfall

Nyland

Degerby: Degerby , Degerö Helsinge: Degerö Karis: Degerby Pernå: Degerby Pojo: Degernäs Tenala: Degergård

Kartan kommer att få svensk text inom kort.