Beskrivning

Säkerligen identiskt med ett personbinamn Spink som förekommer i Bjärnå redan från 1330-talet. Om dettas ursprung kan ingenting med säkerhet sägas. Jfr adj. spinkig ’smal, klen’ och subst. spink ’spinkig person’ (SAOB). Namnet Spink förekommer också i Danmark och har förklarats på samma sätt (Danmarks gamle Personnavne II,2:1043). Ordet spink används åtminstone i Norrland även om småved överst i tjärdalar (Borgegård 1973:40).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Danmarks gamle Personnavne. Utg. av Gunnar Knudsen, Marius Kristensen o. Rikard Hornby. I, 1-2 Fornavne 1936–48. II, 1-2, Tilnavne, 1949–64. Köbenhavn.

Borgegård, Lars-Erik, 1973: Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft. Kungliga Skytteanska Samfundets handlingar. 12. Umeå.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Spincka 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.