Beskrivning

Oklart. Snarast ursprungligen personsyftande. Fortelius anknyter till svenska namn som Rådmansö, av rudhma ’rodnad, frost’ men ser också andra möjligheter, såsom fi. ruhmu ’bula, knöl’ m.m. (1999:365 f.).

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rumor

Rwmorby 1540

Rumar 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.