Beskrivning

Tillhörde fram till slutet av 1700-talet Ylikylä i S:t Marie sn. Fl. Hummel- är ytterst vanlig men har inte fått någon enhetlig tolkning. I de flesta fall torde det vara fråga om odling eller förekomst av humle. Insekten humla kan ha gett upphov till namn där den varit särskilt vanlig.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

utbyskatt Termen ingår inte i några namn men används i sydvästra Finland om bydelar som ligger inom andra byars område. Det är ofta fråga om obetydliga områden.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Humble holmen 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.