utbyskatt

Termen ingår inte i några namn men används i sydvästra Finland om bydelar som ligger inom andra byars område. Det är ofta fråga om obetydliga områden.

Förekomster

Åboland

Houtskär: Berghamn , Jungfruskär , Lempnäs Iniö: Lånholm Korpo: Kura , Lillgyltö , Olofsnäs Nagu: Hummelholm , Vallmo , Ytterstholm

Kartan kommer att få svensk text inom kort.