Beskrivning

Väl av släktnamnet Skytte (Mariko Skytte, i Pargas 1378) och fi. avledningsändelsen -la. Frälsesläkten Skytte var inflytelserik i Åbotrakten under medeltiden.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skyttala 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.